Лого - Топлофикация Сливен

Съобщение

17.07.2023

Уважаеми клиенти,

Поради необходимост промяна на схемата на топлоподаване, с цел гарантиране безаварийната работа през отоплителния сезон ще бъде спряно подаването на БГВ за периода 01.00ч. на 18.07.2023 до 18.00ч. на 18.07.2023г. за следните адреси :

Централна градска част и кв.Даме Груев бл.18, бл.19, бл.20, бл.21, бл.23, бл.31, бл.32, бл.34, бл.35, бл.39, бл.40, бл.42, бл.43, бл.44 и бл.45

При възможност топлоподаването ще бъде възстановено по – рано и ще бъде обявено на фейсбук страницата и сайт на дружеството.