Лого - Топлофикация Сливен

Начало на отоплителен сезон 2023г. - 2024г.

06.11.2023

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с понижаване на температурите и постъпили в дружеството заявления за включване на отоплението, Ви уведомяваме, че считано от 08.11.2023г. “Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД обявява начало на отоплителен сезон 2023г. – 2024г.

Поетапно включване на отоплението ще се извърши в следната последователност:

- детски градини, ясли, и учебни заведения;

- болнични и здравни заведения;

- жилищни сгради;

- стопански потребители

Във връзка с това е необходимо вътрешните отоплителни инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата да бъдат приведени в готовност за работа.

За да се избегнат проблеми и осигури нормално функциониране на вътрешните инсталации, е необходимо:

▶ Да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешните инсталации.

▶ Да се отстранят проблемите в сгради, в които мазета, абонатни станции, както и коридори, водещи към тях са наводнени, замърсени или със затруднен достъп.

▶ Вътрешните инсталации за отопление е необходимо да бъдат напълнени от упълномощеното лице, отговарящо за абонатната станция.

▶ Вентилите на отоплителните тела трябва да се отворят на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване.

▶ В случай, на констатиран проблем с електронните уреди, монтирани на радиаторите, е необходимо да се уведоми топлинния счетоводител, който отговаря за тяхната поддръжка.

Ако някоя сграда етажна собственост не желае да бъде включено отоплението е необходимо да го заяви писмено в Информационния център на дружеството на адрес бул. “Хаджи Димитър” 39.