Лого - Топлофикация Сливен

Съобщение за възстановяване на топлоподаване

30.06.2024

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приключване на плановият ремонт, от 01.07.2024г. ще започне поетапно възстановяване на топлоподаването към града.

Напомняме на всички потребители на битова гореща вода (БГВ), че за нормализиране работата на вътрешната инсталация за топла вода е необходимо:

- да затворят крановете на бойлерите си и да отворят крана за БГВ, за да не създават смущения в инсталацията;

- живеещите на последните етажи, да отворят крановете на топлата вода, с цел отстраняване на въздуха от инсталацията.

При възникване на технически проблем в абонатната станция (АС), упълномощеното лице, отговарящо за АС да се обърне към “Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД за съдействие.