Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

18516 - Профил на купувача на "Топлофикация-Сливен" ЕАД в ЦАИС ЕОП

Дата на публикуване: 01 април 2021 г. 10:44:52 ч.


296352 - Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии от "Топлофикация – Сливен" ЕАД по топлопреносните мрежи на територията на град Сливен

Дата на публикуване: 01 юни 2020 г. 14:51:35 ч.


296351 - Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Дата на публикуване: 28 май 2020 г. 09:59:44 ч.


296350 - Освобождаване на ППС „А” към депо за неопасни произвоствени отпадъци на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 12 май 2020 г. 14:50:04 ч.


296349 - ПОКАНА за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от потребителите на "Топлофикация Сливен " ЕАД,за Обособена позиция №1 : „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение в пунктове и с ресурси на изпълнителя, със софтуер на Изпълнителя, чрез електронни каси свързани със собствен сървър, свързан постоянно /on-line/ със сървъра на Възложителя”

Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г. 15:34:20 ч.


296348 - Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от потребителите на "Топлофикация Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г. 14:09:15 ч.


296347 - Периодични доставки на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г. 14:27:37 ч.


296346 - Периодични доставки на електроматериали за нуждите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г. 12:12:14 ч.


296345 - Доставка на химични реагенти за нуждите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г. 13:35:14 ч.


296344 - Изработка на обиколни предпазители за барабанно-топкова мелница за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г. 09:46:43 ч.


296343 - Доставка на стоманени топки за барабанно-топкова мелница за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 29 юли 2019 г. 15:30:38 ч.


294840 - Доставка на метални изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 09 юли 2019 г. 15:33:11 ч.


293621 - Услуги по пещостроителни и топло изолационни работи и доставка на пещостроителни и топло изолационни материали

Дата на публикуване: 24 юни 2019 г. 14:50:19 ч.


291779 - Превоз на работници и служители на "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Дата на публикуване: 30 май 2019 г. 14:27:27 ч.


288020 - Възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 15 април 2019 г. 06:01:18 ч.


286955 - Доставка на циркулационни помпи за отоплителни инсталации за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Дата на публикуване: 03 април 2019 г. 11:45:15 ч.


283614 - Доставка на циркулационни помпи за отоплителни инсталации за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г. 15:18:15 ч.


281823 - Доставка чрез покупка на ултразвукови топломери за абонатни станции (АС) за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 30 януари 2019 г. 15:49:03 ч.


281490 - Изграждане обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни производствени отпадъци на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 25 януари 2019 г. 14:32:11 ч.


267902 - Доставка химични реагенти за нуждите на „Топлофикация – Сливен” ЕАД

Дата на публикуване: 14 юли 2018 г. 11:35:13 ч.


262582 - Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Дата на публикуване: 03 май 2018 г. 15:29:16 ч.


260838 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи и доставка на пещостоителни и изолационни материали

Дата на публикуване: 12 април 2018 г. 16:01:33 ч.


256167 - Доставка чрез покупка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г. 12:25:55 ч.


256054 - Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г. 14:23:17 ч.


255335 - Доставка чрез покупка на електроматериали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г. 11:03:13 ч.


255331 - Доставка чрез покупка на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г. 10:51:13 ч.


254419 - Изработка на обиколни предпазители за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Дата на публикуване: 25 януари 2018 г. 11:20:03 ч.


240329 - Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Дата на публикуване: 24 юли 2017 г. 15:53:42 ч.


237460 - Доставка, чрез покупка на месингови тръби за кондензатор на турбина за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 15 юни 2017 г. 14:40:21 ч.


237456 - Обществена поръчка - Освобождаване на обем на площадка за предварително съхраняване на неопасни производствени отпадъци, върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация Сливен” ЕАД

Дата на публикуване: 15 юни 2017 г. 14:11:11 ч.


237369 - Обществена поръчка - Услуги по пещостроителни и изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 14 юни 2017 г. 16:43:05 ч.


234242 - Обществена поръчка - Доставка на химични реагенти за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 29 април 2017 г. 10:30:17 ч.


230990 - Обществена поръчка - Доставка на стоманени топки за барабанно-топкова мелница за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 28 март 2017 г. 15:57:06 ч.


228414 - Обществена поръчка с предмет: Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г. 14:06:11 ч.


226534 - Обществена поръчка с предмет: Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Дата на публикуване: 08 февруари 2017 г. 11:11:11 ч.


226210 - Обществена поръчка с предмет: Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршру

Дата на публикуване: 03 февруари 2017 г. 15:12:33 ч.


220527 - Изграждане на площадка №2 за предварително съхранение на сгуропепелни маси на депо за неопасни производствени отпадъци

Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г. 13:21:17 ч.


220422 - Обществена поръчка с предмет: «Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “Топлофикация-Сливен” ЕАД за 2017г.»

Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г. 15:12:31 ч.


213881 - Обществена поръчка «Възстановяване на пътни настилки за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД »

Дата на публикуване: 13 септември 2016 г. 15:31:33 ч.


210885 - Обществена поръчка за «Доставка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД»

Дата на публикуване: 03 август 2016 г. 09:47:24 ч.


209743 - Обществена поръчка - доставка на химични реагенти за ХВО и ИСАТ за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Дата на публикуване: 20 юли 2016 г. 11:23:43 ч.


206660 - Обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП - Химични реагенти

Дата на публикуване: 14 юни 2016 г. 11:53:06 ч.


205092 - Обществена поръчка с предмет: Задължително застраховане на служителите на „Топлофикация-Сливен” ЕАД

Дата на публикуване: 27 май 2016 г. 15:48:33 ч.


203662 - Обществена поръчка - Изработка на обиколни предпазители

Дата на публикуване: 12 май 2016 г. 11:59:33 ч.


203562 - Обществена поръчка - Доставка на натриев хлорид- Технически /NaCl/

Дата на публикуване: 11 май 2016 г. 14:01:51 ч.


203560 - Обществена поръчка - Доставка на лицензиран софтуерен продукт

Дата на публикуване: 11 май 2016 г. 13:47:15 ч.


197933 - Обществена поръчка - транспортна лента

Дата на публикуване: 09 март 2016 г. 13:04:04 ч.


197763 - Обществена поръчка за доставка на сярна киселина

Дата на публикуване: 07 март 2016 г. 15:50:17 ч.


195521 - Обществена поръчка - работно облекло

Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г. 11:30:52 ч.


195363 - Обществена поръчка транспорт

Дата на публикуване: 08 февруари 2016 г. 14:35:48 ч.


194396 - Обществена поръчка за доставка на натриева основа

Дата на публикуване: 26 януари 2016 г. 15:17:33 ч.


189727 - Заповед

Дата на публикуване: 27 ноември 2015 г. 15:53:21 ч.


189612 - Обществена поръчка - доставка на горива

Дата на публикуване: 26 ноември 2015 г. 08:56:03 ч.


189582 - Обществена поръчка - доставка на сярна киселина

Дата на публикуване: 25 ноември 2015 г. 15:05:19 ч.


189578 - Обществена поръчка - доставка на натриева основа

Дата на публикуване: 25 ноември 2015 г. 14:54:25 ч.


189229 - Обществена поръчка - доставка на помпи

Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г. 14:51:13 ч.