Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - доставка на помпи

Техническо задание
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 1.37MB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 64.00kB ]

Декларация договор
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 18.02kB ]

Методика за оценка
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 33.50kB ]

Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 54.00kB ]

Инф. лист
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 23.00kB ]

Публична покана
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 481.98kB ]

Общи указания
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 703.60kB ]

Декларация по чл.56
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 13.28kB ]

Декларация по чл.47
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 14.05kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 605.06kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 244.94kB ]

Заповед
[ Дата на публикуване: 20 ноември 2015 г., 14:51:13, размер на файла: 349.72kB ]