Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - доставка на сярна киселина

Сярна киселина
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2015 г., 15:05:19, размер на файла: 1.18MB ]

Техническо задание
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2015 г., 15:05:19, размер на файла: 403.76kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2015 г., 15:05:19, размер на файла: 1.74MB ]