Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - работно облекло

Информационен лист на участника
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 11.92kB ]

Общи указания
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 17.87kB ]

Техническо задание
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 375.51kB ]

Публична покана
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 5.66kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 19.25kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 556.83kB ]

Договор работно облекло 1
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 332.91kB ]

Договор работно облекло 2
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 371.86kB ]

Договор работно облекло 3
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 11:30:52, размер на файла: 217.25kB ]