Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - Доставка на лицензиран софтуерен продукт

Покана
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 13:47:15, размер на файла: 188.28kB ]

Техническо задание
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 13:47:15, размер на файла: 350.32kB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 13:47:15, размер на файла: 81.00kB ]

Проекто-договор
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 13:47:15, размер на файла: 84.00kB ]

Информационен лист на участника
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 13:47:15, размер на файла: 11.87kB ]

Дати за събиране на документите
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 13:47:15, размер на файла: 78.44kB ]

Запитване - Разяснение по документацията
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 13:47:15, размер на файла: 402.08kB ]

Отговор на запитването
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 13:47:15, размер на файла: 222.09kB ]