Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - Доставка на натриев хлорид- Технически /NaCl/

Покана
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 14:01:51, размер на файла: 186.96kB ]

Техническо задание
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 14:01:51, размер на файла: 398.45kB ]

Спецификация
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 14:01:51, размер на файла: 187.45kB ]

Проекто-договор
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 14:01:51, размер на файла: 19.00kB ]

Образец на предложението
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 14:01:51, размер на файла: 81.00kB ]

Информационен лист на участника
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 14:01:51, размер на файла: 11.78kB ]

Дати за събиране на документите
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 14:01:51, размер на файла: 78.48kB ]