Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - Изработка на обиколни предпазители

Покана - 12.05.16 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2016 г., 11:59:33, размер на файла: 493.67kB ]

Техническо задание - 12.05.16 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2016 г., 11:59:33, размер на файла: 244.07kB ]

Чертежи - 12.05.16 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2016 г., 11:59:33, размер на файла: 719.24kB ]

Образец на предложението - 12.05.16 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2016 г., 11:59:33, размер на файла: 81.00kB ]

Информационен лист на участника - 12.05.16 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2016 г., 11:59:33, размер на файла: 11.78kB ]

Договор - проект - 12.05.16 г.
[ Дата на публикуване: 12 май 2016 г., 11:59:33, размер на файла: 19.03kB ]

Удължаване на срока за подаване на оферти - 26.05.16 г.
[ Дата на публикуване: 26 май 2016 г., 14:06:32, размер на файла: 438.70kB ]

АОП - Удължаване срока на подаване на оферти - 26.05.16 г.
[ Дата на публикуване: 26 май 2019 г., 14:06:45, размер на файла: 55.95kB ]

Протокол - 06.06.2016 г.
[ Дата на публикуване: 06 юни 2019 г., 13:36:29, размер на файла: 472.80kB ]

Сключен договор - 08.07.2016 г.
[ Дата на публикуване: 08 юли 2019 г., 11:36:44, размер на файла: 762.08kB ]

Ценова оферта - 08.07.2016 г.
[ Дата на публикуване: 08 юли 2019 г., 11:36:47, размер на файла: 336.97kB ]