Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет: Задължително застраховане на служителите на „Топлофикация-Сливен” ЕАД

„Топлофикация-Сливен” ЕАД отправя покана до неограничен брой кандидати за представяне на оферта във връзка с обществена поръчка.

Покана
[ Дата на публикуване: 27 май 2016 г., 15:48:33, размер на файла: 205.52kB ]

Техническо задание
[ Дата на публикуване: 27 май 2016 г., 15:48:33, размер на файла: 293.95kB ]

Срок за събиране на оферти
[ Дата на публикуване: 27 май 2016 г., 15:48:33, размер на файла: 78.96kB ]

Указания за оферта
[ Дата на публикуване: 27 май 2016 г., 15:48:33, размер на файла: 43.00kB ]

Ценово предложение
[ Дата на публикуване: 27 май 2016 г., 15:48:33, размер на файла: 65.50kB ]

Информационен лист на участника
[ Дата на публикуване: 27 май 2016 г., 15:48:33, размер на файла: 11.78kB ]

Проекто договор
[ Дата на публикуване: 27 май 2016 г., 15:48:33, размер на файла: 1.09MB ]