Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП - Химични реагенти

На основание чл. 187, ал. 1 ЗОП "Топлофикация - Сливен" ЕАД в качеството си на възложител открива възлагането на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: «Доставка на химични реагенти за ХВО и ИСАТ»

Обява
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 738.40kB ]

Техническо задание - Амонячна вода
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 650.16kB ]

Техническо задание - Тринатриев фосфат
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 783.86kB ]

Техническо задание - Ферихлорид
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 756.20kB ]

Техническо задание - Хидразиран хидрат
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 928.53kB ]

Техническо задание - Лабораторни материали
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 862.48kB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 117.50kB ]

Проекто-договор
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 55.50kB ]

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 14 юни 2016 г., 11:53:06, размер на файла: 639.68kB ]