Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - доставка на химични реагенти за ХВО и ИСАТ за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на химични реагенти за ХВО и ИСАТ за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Доставката включва: Амонячна вода, Хидратна вар, Натриева основа, Натриев хлорид, Сярна киселина, Ферихлорид и Фосфат, съгласно Техническа спецификация.

Решение
[ Дата на публикуване: 20 юли 2016 г., 11:23:43, размер на файла: 140.22kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 20 юли 2016 г., 11:23:43, размер на файла: 446.90kB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 20 юли 2016 г., 11:23:43, размер на файла: 440.19kB ]

Документация Word
[ Дата на публикуване: 20 юли 2016 г., 11:23:43, размер на файла: 250.50kB ]

Образец на документи
[ Дата на публикуване: 20 юли 2016 г., 11:23:43, размер на файла: 339.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 20 юли 2016 г., 11:23:43, размер на файла: 62.50kB ]

Разяснение - 22.07.16
[ Дата на публикуване: 22 юли 2016 г., 13:19:59, размер на файла: 60.13kB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 16.08.2016 г.
[ Дата на публикуване: 16 август 2016 г., 15:22:03, размер на файла: 336.68kB ]

Протокол за отваряне на оферти
[ Дата на публикуване: 13 август 2016 г., 15:21:21, размер на файла: 33.12kB ]

Протокол за разглеждане на техническите предложения
[ Дата на публикуване: 13 август 2016 г., 15:21:24, размер на файла: 105.07kB ]

Протокол за разглеждане на ценовите предложения
[ Дата на публикуване: 13 август 2016 г., 15:21:27, размер на файла: 64.69kB ]

Протокол за работа на комисия
[ Дата на публикуване: 13 август 2016 г., 15:21:30, размер на файла: 208.00kB ]

Договор - 03.11.2016г. 16:12ч
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2016 г., 16:12:33, размер на файла: 5.41MB ]

Договор - 03.11.2016г. 16:14ч.
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2016 г., 16:14:13, размер на файла: 1.42MB ]

Договор - 03.11.2016г. 16:15ч.
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2016 г., 16:15:53, размер на файла: 2.86MB ]

Анекс към Договор - 21.07.2017г. 14:45ч.
[ Дата на публикуване: 21 юли 2017 г., 14:45:44, размер на файла: 44.35kB ]

Краен срок за подаване на офертите: 12.08.16г.