Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка за «Доставка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД»

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: арматурна мрежа, арматурно желязо , ламарина, профилна тръба, тръба поцинкована, стомана - винкел, стоманена безшевна тръба, тръба черна цолова, шина и други метални и стоманени изделия съгласно техническа спецификация.

Решение
[ Дата на публикуване: 03 август 2016 г., 9:49:12, размер на файла: 139.72kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 03 август 2016 г., 9:50:16, размер на файла: 246.62kB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 03 август 2016 г., 9:52:20, размер на файла: 285.79kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 03 август 2016 г., 9:53:23, размер на файла: 776.50kB ]

Проекто-договор
[ Дата на публикуване: 03 август 2016 г., 9:55:27, размер на файла: 57.50kB ]

Съобщение
[ Дата на публикуване: 26 август 2016 г., 15:49:06, размер на файла: 13.95kB ]

Протокол за отваряне на оферти
[ Дата на публикуване: 26 август 2016 г., 15:50:09, размер на файла: 28.07kB ]

Протокол за отваряне на технически предложения
[ Дата на публикуване: 26 август 2016 г., 15:51:12, размер на файла: 29.31kB ]

Протокол за разглеждане на ценовите предложения
[ Дата на публикуване: 26 август 2016 г., 15:52:16, размер на файла: 26.66kB ]

Протокол за работа на комисия
[ Дата на публикуване: 26 август 2016 г., 15:53:39, размер на файла: 69.23kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 08 септември 2016 г., 13:00:59, размер на файла: 33.19kB ]

Договор, приложения
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2016 г., 16:00:02, размер на файла: 9.48MB ]

Обявление за възложнена поръчка
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2016 г., 16:03:05, размер на файла: 244.11kB ]

Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2018 г., 16:00:39, размер на файла: 123.69kB ]

Срок за подаване на документи до 25.08.2016г.