Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка «Възстановяване на пътни настилки за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД »

Възстановяване на пътни настилки след аварии по топлопреносната мрежа свързана с разкопаване на улици за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД по уличната мрежа на територията на Община Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване.

Покана АОП
[ Дата на публикуване: 13 септември 2016 г., 15:37:08, размер на файла: 61.03kB ]

Покана
[ Дата на публикуване: 13 септември 2016 г., 15:37:42, размер на файла: 128.14kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 13 септември 2016 г., 15:38:06, размер на файла: 48.52kB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 13 септември 2016 г., 15:38:10, размер на файла: 64.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 13 септември 2016 г., 15:39:16, размер на файла: 50.50kB ]

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 28 септември 2016 г., 16:35:19, размер на файла: 37.90kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2016 г., 15:44:22, размер на файла: 117.90kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2016 г., 16:27:25, размер на файла: 2.85MB ]