Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет: «Застраховане на имуществени и неимуществени интереси на “Топлофикация-Сливен” ЕАД за 2017г.»

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на "Топлофикация - Сливен" ЕАД за 2017г., които включват: сключване на застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Автокаско" за автомобилите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД; сключване на застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество" на недвижими имоти и ДМА, собственост на "Топлофикация - Сливен" ЕАД и сключване на застраховка "„Обща гражданска отговорност”, “Трудова злополука”, “Групова злополука” и ”Заболяване” на работниците и служителите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД, съгласно Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска "Трудова злополука"за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД.

Покана
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., 15:13:51, размер на файла: 151.37kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., 15:14:56, размер на файла: 199.42kB ]

Образец на техническо предложение
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., 15:15:04, размер на файла: 73.50kB ]

Образец на ценово предложение
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., 15:15:31, размер на файла: 87.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., 15:16:37, размер на файла: 68.00kB ]

Разяснения относно запитване
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г., 13:31:03, размер на файла: 53.02kB ]

Обща гражданска отговорност редактирана Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г., 13:33:14, размер на файла: 18.28kB ]

Разяснение относно запитване
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2016 г., 11:12:09, размер на файла: 51.28kB ]

Редактиран образец на ценово предложение
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2016 г., 11:14:27, размер на файла: 129.50kB ]

Редактиран образец на техническо предложение
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2016 г., 11:15:31, размер на файла: 74.50kB ]

Разяснение относно запитване
[ Дата на публикуване: 02 декември 2016 г., 14:56:44, размер на файла: 55.17kB ]

Съобщение - На основание чл. 193 от ЗОП се уведомяват всички заинтересовани страни за прекратяване възлагането на обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 12 декември 2016 г., 15:12:48, размер на файла: 602.96kB ]


Срок за получаване на офертите: Дата: [05.12.2016г.] Час: [16:30 часа]