Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Изграждане на площадка №2 за предварително съхранение на сгуропепелни маси на депо за неопасни производствени отпадъци

Изграждане на площадка за предварително съхранение на неопасни производствени отпадъци, върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация Сливен” ЕАД.

Обява
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г., 13:22:55, размер на файла: 86.94kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г., 13:23:49, размер на файла: 62.95kB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г., 13:24:04, размер на файла: 68.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2016 г., 13:24:28, размер на файла: 51.00kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване:  19 декември 2016 г., 13:11:11, размер на файла: 1.07MB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 29 декември 2016 г., 12:36:14, размер на файла: 1.38MB ]

Техническо и ценово предложение
[ Дата на публикуване: 29 декември 2016 г., 12:37:17, размер на файла: 53.36kB ]


Срок за получаване на офертите:
Дата: [06.12.2016г.] Час: [16:30 часа]