Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет: Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршру

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Обява
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2017 г., 15:15:34, размер на файла: 1.12MB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2017 г., 15:16:37, размер на файла: 1.10MB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2017 г., 15:17:41, размер на файла: 84.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2017 г., 15:18:44, размер на файла: 61.00kB ]

Съобщение - На основание чл. 193 от ЗОП се уведомяват всички заинтересовани страни за прекратяване възлагането на обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2017 г., 15:44:48, размер на файла: 214.64kB ]


Срок за получаване на офертите:
Дата: [10/02/2017] Час: [16:30]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: [13/02/2017] Час: [11:00]