Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет: Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Обява
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2017 г., 11:16:26, размер на файла: 911.65kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2017 г., 11:17:09, размер на файла: 1.09MB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2017 г., 11:17:52, размер на файла: 85.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2017 г., 11:18:36, размер на файла: 59.50kB ]

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2017 г., 13:49:39, размер на файла: 289.68kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2017 г., 15:44:44, размер на файла: 594.80kB ]

Съобщение - На основание чл. 193 от ЗОП се уведомяват всички заинтересовани страни за прекратяване възлагането на обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2017 г., 15:44:48, размер на файла: 253.28kB ]


Срок за получаване на офертите:
Дата: 20/02/2017 Час: 16:30ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата:21/02/2017 Час: 11:00ч.