Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет: Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Обява
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г., 14:07:12, размер на файла: 954.29kB ]

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г., 14:08:15, размер на файла: 1.84MB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г., 14:08:38, размер на файла: 1.15MB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г., 14:09:22, размер на файла: 87.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 28 февруари 20179 г., 14:10:16, размер на файла: 60.50kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 22 март 2017 г., 12:37:31, размер на файла: 1.11MB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 03 април 2017 г., 10:17:34, размер на файла: 221.46kB ]


Срок за получаване на офертите:
Дата: [07/03/2017] Час: [16:30]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: [08/03/2017] Час: [11:00]