Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - Доставка на стоманени топки за барабанно-топкова мелница за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Участниците трябва да предлагат стоманени топки с точните показатели, описани в Техническата спецификация.

Решение
[ Дата на публикуване: 28 март 2017 г., 16:00:10, размер на файла: 1.30MB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 28 март 2017 г., 16:00:54, размер на файла: 2.53MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 28 март 2017г., 16:01:38, размер на файла: 1.39MB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 28 март 2017 г., 16:03:13, размер на файла: 301.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 28 март 2017 г., 16:04:25, размер на файла: 55.00kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 28 март 2017 г., 16:05:38, размер на файла: 89.71kB ]

Протоколи от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 15:35:42, размер на файла: 215.40kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., 15:07:45, размер на файла: 7.59MB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., 15:08:18, размер на файла: 144.76kB ]

Оферта
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., 15:09:23, размер на файла: 68.88kB ]

Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2018 г., 11:45:26, размер на файла: 92.83kB ]


Срок за получаване на оферти до 19.04.2017г.