Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - Доставка на химични реагенти за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на химични реагенти за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: Калциев оксид, Хидратна вар, Натриева основа, Натриев хлорид, Сярна киселина, Ферихлорид и Фосфат, съгласно Техническа спецификация.

Решение
[ Дата на публикуване: 26 април 2017 г., 10:30:40, размер на файла: 1.27MB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 26 април 2017 г., 10:30:44, размер на файла: 5.00MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 26 април 2017 г., 10:30:47, размер на файла: 3.43MB ]

Приложения, образци на документи
[ Дата на публикуване: 26 април 2017 г., 10:30:55, размер на файла: 303.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 26 април 2017 г., 10:30:59, размер на файла: 61.00kB ]

Съобщение
[ Дата на публикуване: 05 юни 2017 г., 11:57:03, размер на файла: 17.85kB ]

Протоколи от работата на комисията
[ Дата на публикуване: 09 юни 2017 г., 11:57:06, размер на файла: 189.78kB ]

Доклад, Решение
[ Дата на публикуване: 09 юни 2019 г., 11:57:11, размер на файла: 286.01kB ]

Договор - Черноморски солници
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 10:25:58, размер на файла: 238.83kB ]

Договор - Континвест
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 10:26:32, размер на файла: 318.92kB ]

Договор - СМА Минерал
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 10:27:15, размер на файла: 268.90kB ]

Договор - Манти Ко
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 10:28:09, размер на файла: 313.95kB ]

Допълнително споразумение СМА Минерал
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 09:40:12, размер на файла: 313.95kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 21 август 2017 г., 15:40:33, размер на файла: 15.99MB ]

Допълнително споразумение - Континвест
[ Дата на публикуване: 29 август 2017 г., 11:21:39, размер на файла: 43.26kB ]

Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 03 септември 2017 г., 11:02:43, размер на файла: 93.03kB ]

Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 03 септември 2017 г., 11:04:48, размер на файла: 93.76kB ]

Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 03 септември 2017 г., 11:06:32, размер на файла: 91.83kB ]

Обявление за приключен договор
[ Дата на публикуване: 05 септември 2017 г., 13:45:56, размер на файла: 94.28kB ]


Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 31/05/2017 Местно време: 16:30