Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - Услуги по пещостроителни и изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката включва: Услуги по пещостроителни и изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

 Предмета на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи;
  • Обособена позиция № 2 - Доставка на огнеупорни материали;
  • Обособена позиция № 3 - Доставка на изолационни материали;
  • Обособена позиция № 4 - Заготовка от поцинкована ламарина,

за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

Документация
[ Дата на публикуване: 14 юни 2017 г., 16:46:28, размер на файла: 393.03kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 14 юни 2017 г., 16:48:32, размер на файла: 170.85kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 14 юни 2017 г., 16:49:35, размер на файла: 425.58kB ]

Приложения, образци на документи
[ Дата на публикуване: 14 юни 2017 г., 16:49:50, размер на файла: 450.50kB ]

Проект на договор доставки
[ Дата на публикуване: 14 юни 2017 г., 16:50:44, размер на файла: 55.50kB ]

Проект на договор услуги
[ Дата на публикуване: 14 юни 2017 г., 16:50:51, размер на файла: 53.50kB ]

Изменение на дата за отваряне на оферти
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 14:49:48, размер на файла: 139.57kB ]

Съобщение за отваряне на ценовите предложения
[ Дата на публикуване: 18 юни 2017 г., 13:19:52, размер на файла: 22.32kB ]

Протоколи
[ Дата на публикуване: 28 юли 2017 г., 13:19:56, размер на файла: 264.04kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 02 август 2017 г., 14:29:03, размер на файла: 37.96kB ]