Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Обществена поръчка - Освобождаване на обем на площадка за предварително съхраняване на неопасни производствени отпадъци, върху територията на закрит и рекултивиран сгуроотвал на „Топлофикация Сливен” ЕАД

Услугата ще се изпълнява съобразно нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД и готовност за бързо стартиране на дейностите в съответствие с предложената оферта. Количествата се определят от Възложителя, регулярно през срока на действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.

Документация
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 14:12:25, размер на файла: 192.14kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 14:13:30, размер на файла: 172.57kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 14:14:34, размер на файла: 285.99kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 14:16:38, размер на файла: 54.50kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 14:15:41, размер на файла: 363.50kB ]

Важно
[ Дата на публикуване: 16 юни 2017 г., 13:12:18, размер на файла: 464.21kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 13:32:44, размер на файла: 20.29kB ]

Протоколи
[ Дата на публикуване: 28 август 2017 г., 16:25:48, размер на файла: 176.19kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 28 август 2017 г., 14:45:52, размер на файла: 37.57kB ]