Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка, чрез покупка на месингови тръби за кондензатор на турбина за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Участниците трябва да предлагат тръби за кондензатор с точните показатели, описани в Техническата спецификация.

Документация
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017 г., 14:45:45, размер на файла: 200.20kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017г., 14:46:51, размер на файла: 158.32kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017г., 14:47:55, размер на файла: 268.12kB ]

Приложения, образци на документи
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017г., 14:48:58, размер на файла: 351.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 15 юни 2017г., 14:49:22, размер на файла: 498.47kB ]

Разяснение
[ Дата на публикуване: 23 юни 2017 г., 16:38:06, размер на файла: 62.34kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 11 юли 2017 г., 14:41:10, размер на файла: 22.64kB ]

Протоколи, решение
[ Дата на публикуване: 26 юли 2017 г., 13:53:14, размер на файла: 265.31kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 20 септември 2019 г., 14:33:18, размер на файла: 203.84kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 18 юли 2017 г., 15:23:22, размер на файла: 7.60MB ]