Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Услугата включва следните етапи:

  • Изготвяне и съгласуване на „План за вземане на проби” - 4 бр. планове (отделен план за всеки отпадък);
  • Извършване на пробовземане и изпитване с цел основно охарактеризиране на производствени неопасни отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране на депо за неопасни отпадъци;
  • Изготвяне на доклади от основното охарактеризиране на отпадъците.

Информация за публикуване в профил на купувача
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 15:55:23, размер на файла: 1.84MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 16:00:09, размер на файла: 76.60kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 16:03:04, размер на файла: 94.72kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 16:05:07, размер на файла: 95.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 24 юли 2017 г., 16:10:11, размер на файла: 580.30kB ]

Разяснение относно запитване
[ Дата на публикуване: 25 юли 2017 г., 14:24:15, размер на файла: 35.02kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 22 август 2017 г., 13:11:18, размер на файла: 113.29kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 28 септември 2017 г., 09:45:22, размер на файла: 344.65kB ]

Срок за получаване на офертите: ДО 31.07.2017 год. - 16:30 часа
Отваряне на офертите: 01.2017г.