Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Изработка на обиколни предпазители за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Кратко описание: « Изработка на отливки - брони за барабанно топкова мелница »

Изработката на предпазителите се извършва по чертежи – Приложение към настоящата документация. Възложителят предоставя моделна екипировка за отливане на броните.

АОП Обява
[ Дата на публикуване: 25 януари 2018 г., 11:27:07, размер на файла: 61.01kB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 25 януари 2018 г., 11:26:10, размер на файла: 67.11kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 25 януари 2018 г., 11:29:14, размер на файла: 30.42kB ]

Чертежи
[ Дата на публикуване: 25 януари 2018 г., 11:30:24, размер на файла: 35.02kB ]

Образец на оферта
[ Дата на публикуване: 25 януари 2018 г., 11:32:44, размер на файла: 96.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 25 януари 2018 г., 11:33:48, размер на файла: 69.00kB ]

Удължаване на сорк
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2018 г., 19:31:12, размер на файла: 46.55kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 02 март 2018 г., 09:00:15, размер на файла: 78.39kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 20 март 2018 г., 14:04:19, размер на файла: 245.06kB ]