Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка чрез покупка на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: изолация за тръби, връзки, адаптери, тръби PP, тръби НDРЕ, тръби РVС, фитинги и други ВиК материали съгласно техническа спецификация.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 10:53:15, размер на файла: 1.93MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 10:54:18, размер на файла: 73.78kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 10:54:22, размер на файла: 376.82kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 10:55:15, размер на файла: 693.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 10:55:48, размер на файла: 27.51kB ]

Удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г., 16:40:21, размер на файла: 1.91MB ]

Писмо до участниците
[ Дата на публикуване: 18 април 2018 г., 16:20:24, размер на файла: 123.49kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 18 април 2018 г., 16:22:31, размер на файла: 76.70kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 10:05:35, размер на файла: 587.85kB ]