Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка чрез покупка на електроматериали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на електроматериали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: прекъсвачи, токови ограничители, измервателни средства, батерии- алкални, бутони , Ел. лампи- живачна, луминесцентна и др. кабели, контакти, контактори, лустър клеми и други електроматериали съгласно Техническа спецификация.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 11:04:35, размер на файла: 1.94MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 11:05:04, размер на файла: 72.32kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 11:05:35, размер на файла: 807.83kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 11:06:09, размер на файла: 691.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 11:07:13, размер на файла: 27.37kB ]

Разяснение относно запитване
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 15:30:03, размер на файла: 87.66kB ]

Удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г., 16:41:07, размер на файла: 1.96MB ]

Протоколи
[ Дата на публикуване: 02 април 2018 г., 13:13:10, размер на файла: 67.88kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 26 април 2018 г., 10:17:14, размер на файла: 643.24kB ]