Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Изграждане на обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни отпадъци на „Топлофикация- Сливен” ЕАД. СМР включва: Изграждане на обсадни диги от сгурни маси след изгребване на сгурнопепелни маси за от западната секция на площадка за предварително съхранение (ППС „Б”) с последващо разстилане и уплътняване в района на бившия сгуроотвал, съгласно техническата спецификация.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:23:11, размер на файла: 2.04MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:24:14, размер на файла: 71.36kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:24:57, размер на файла: 441.06kB ]

Чертеж № 462.00.0_I02-01.002
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:25:11, размер на файла: 218.47kB ]

Чертеж № 462.00.0_I02-01.011
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:26:24, размер на файла: 349.18kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:27:29, размер на файла: 115.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:28:34, размер на файла: 71.50kB ]

Удължаване на срок
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 16:35:37, размер на файла: 2.06MB ]