Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка чрез покупка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: арматурни мрежи, арматурни железа , ламарини, профилни тръби, поцинковани тръби, стоманени - винкели, стоманени безшевни тръби, тръби черни цолови, шини и други метални и стоманени изделия съгласно техническа спецификация.

Решение
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 13:21:18, размер на файла: 109.04kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 13:21:22, размер на файла: 8.49MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 13:22:26, размер на файла: 151.13kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 13:23:30, размер на файла: 92.81kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 13:23:43, размер на файла: 70.00kB ]

Разяснения
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 16:15:23, размер на файла: 82.47kB ]

Разяснениe
[ Дата на публикуване: 02 март 2018 г., 14:06:29, размер на файла: 35.91kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 09 март 2018 г., 15:13:31, размер на файла: 13.79kB ]

Протоколи, решение
[ Дата на публикуване: 27 април 2018 г., 13:15:35, размер на файла: 261.83kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 30 май 2018 г., 10:03:39, размер на файла: 575.87kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 11 юли 2018 г., 15:05:44, размер на файла: 7.43MB ]

Обявление за приключил договор
[ Дата на публикуване: 01 юли 2019г., 14:38:49, размер на файла: 3.68MB]