Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Услуги по пещостроителни и изолационни работи и доставка на пещостоителни и изолационни материали

Предмета на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции:

  •  Обособена позиция № 1 - Услуги по пещостроителни и изолационни работи;
  • Обособена позиция № 2 - Доставка на огнеупорни материали;
  • Обособена позиция № 3 - Доставка на изолационни материали;
  • Обособена позиция № 4 - Заготовка от поцинкована ламарина,

Решение
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 16:15:48, размер на файла: 120.54kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 16:16:52, размер на файла: 12.84MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 16:17:56, размер на файла: 194.03kB ]

Приложения, образци на документи
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 16:19:01, размер на файла: 455.50kB ]

Проект на договор услуга
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 16:18:04, размер на файла: 47.23kB ]

Проект на договор услуга
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 16:20:08, размер на файла: 47.50kB ]

Проект на договор доставки
[ Дата на публикуване: 12 април 2018 г., 16:21:12, размер на файла: 46.79kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 15:26:16, размер на файла: 17.68kB ]

ПРОТОКОЛИ
[ Дата на публикуване: 30 май 2018 г., 15:10:52, размер на файла: 213.40kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 01 юни 2018 г., 15:24:28, размер на файла: 63.48kB ]