Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 15:40:38, размер на файла: 1.81MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 15:41:41, размер на файла: 72.79kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 15:45:44, размер на файла: 253.05kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 15:47:48, размер на файла: 87.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 15:50:51, размер на файла: 57.85kB ]

Удължаване на срок
[ Дата на публикуване: 10 май 2018 г., 16:34:25, размер на файла: 1.84MB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 29 май 2018 г., 15:39:28, размер на файла: 60.14kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 04 юни 2018 г., 14:35:42, размер на файла: 307.43kB ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: [10/05/2018] Час: [16:30]