Вход
IMG-LOGO

Профил на купувача

Доставка химични реагенти за нуждите на „Топлофикация – Сливен” ЕАД

Предметът на настоящата обществена поръчка е «Доставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация – Сливен” ЕАД » по 9 (девет) обособени позиции с технически спецификации за всяка отделна обособена позиция.

Доставката на посочените химични реагенти е за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД, за обслужване на производствените парогенераторни мощности на централата и производството в дружеството.

Участниците трябва да предлагат химични реагенти, съответстващи на Техническата спецификация.

Решение
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:05:54, размер на файла: 113.11kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:06:59, размер на файла: 17.89MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:08:04, размер на файла: 531.24kB ]

Приложения, образци на документи
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:10:09, размер на файла: 54.96kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:11:16, размер на файла: 58.56kB ]

ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:15:20, размер на файла: 82.01kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 15:48:45, размер на файла: 30.48kB ]

Протоколи
[ Дата на публикуване: 12 септември 2018 г., 15:08:50, размер на файла: 158.92kB ]

Доклад
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 14:10:54, размер на файла: 149.97kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 14:15:57, размер на файла: 62.38kB ]

Обявление за прекратяване на обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 11:15:01, размер на файла: 7.48MB ]