Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка химични реагенти за нуждите на „Топлофикация – Сливен” ЕАД

Предметът на настоящата обществена поръчка е «Доставка на химични реагенти за нуждите на „Топлофикация – Сливен” ЕАД » по 9 (девет) обособени позиции с технически спецификации за всяка отделна обособена позиция.

Доставката на посочените химични реагенти е за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД, за обслужване на производствените парогенераторни мощности на централата и производството в дружеството.

Участниците трябва да предлагат химични реагенти, съответстващи на Техническата спецификация.

Решение
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:05:54, размер на файла: 113.11kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:06:59, размер на файла: 17.89MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:08:04, размер на файла: 531.24kB ]

Приложения, образци на документи
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:10:09, размер на файла: 54.96kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:11:16, размер на файла: 58.56kB ]

ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 14 юли 2018 г., 11:15:20, размер на файла: 82.01kB ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 27 август 2018 г., 15:48:45, размер на файла: 30.48kB ]

Протоколи
[ Дата на публикуване: 12 септември 2018 г., 15:08:50, размер на файла: 158.92kB ]

Доклад
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 14:10:54, размер на файла: 149.97kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2018 г., 14:15:57, размер на файла: 62.38kB ]

Обявление за прекратяване на обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 11:15:01, размер на файла: 7.48MB ]

Договор ОП1
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 14:42:51, размер на файла: 521.59kB ]

Договор ОП2
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 14:44:02, размер на файла: 531.56kB ]

Договор ОП3
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 14:46:44, размер на файла: 614.89kB ]

Договор ОП4
[ Дата на публикуване:03 януари  2019 г., 14:47:50, размер на файла: 549.15kB ]

Договор ОП5
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 14:49:06, размер на файла: 531.81kB ]

Договор ОП6
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 14:49:49, размер на файла: 541.71kB ]

Договор ОП7
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 14:51:19, размер на файла: 622.99kB ]

Договор ОП8
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2018 г., 14:52:08, размер на файла: 610.93kB ]

Обявление за възложена поръчка-1
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 11:51:09, размер на файла: 21.26MB ]

Обявление за възложена поръчка - 2
[ Дата на публикуване: 22 януари 2019 г., 11:54:28, размер на файла: 12.59MB]

Обявление за приключил договор ОП1
[ Дата на публикуване: 15 април 2021 г., 14:45:24, размер на файла: 359.38kB ]

Обявление за приключил д-р ОП2
[ Дата на публикуване: 21 април 2020 г., 13:19:43, размер на файла: 98.80kB ]

Обявление за приключил д-р ОП3
[ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 13:20:40, размер на файла: 99.64kB ]

Обявление за приключил д-р ОП4
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2020 г., 13:22:11, размер на файла: 96.27kB ]

Обявление за приключил д-р ОП5
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2019 г., 13:23:09, размер на файла: 93.54kB]

Обявление за приключил д-р ОП6
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:37:06, размер на файла: 97.71kB ]

Обявление за приключил д-р ОП7
[ Дата на публикуване: 11 декември 2019 г., 13:30:06, размер на файла: 88.61kB ]

Обявление за приключил д-р ОП8
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2019 г., 13:31:19, размер на файла: 88.42kB ]