Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Изграждане обсадни диги и клетка 1 на депо за неопасни производствени отпадъци на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Изграждане на обсадни диги от сгурни маси след изгребване на сгурнопепелни маси от западната секция на площадка за предварително съхранение (ППС „Б”) с последващо разстилане и уплътняване в депо за неопасни отпадъци, съгласно техническата спецификация.

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 14:34:44, размер на файла: 109.96kB ]

Обявление за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване:25 януари 2019 г., 14:35:48, размер на файла: 7.35MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 14:37:52, размер на файла: 265.82kB ]

Чертеж № 462.00.0_I02-01.011
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 14:38:29, размер на файла: 349.18kB ]

Чертеж № 462.00.0_I02-01.002
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 14:39:09, размер на файла: 218.47kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 14:39:57, размер на файла: 87.50kB ]

Образец на договор
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 14:41:30, размер на файла: 39.64kB ]

ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 14:42:34, размер на файла: 82.29kB ]

Разяснение
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 16:29:42, размер на файла: 81.67kB ]

Съобщение за обявяване на дата за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 13:14:47, размер на файла: 14.67kB ]

Протоколи
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 15:45:50, размер на файла: 264.16kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 14:00:34, размер на файла: 36.94kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 21 март 2019 г., 15:40:33, размер на файла: 486.66kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 05 април 2019г., 15:48:21, размер на файла: 7.56MB ]

Обявление за приключил договор
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 10:39:26, размер на файла: 94.79kB ]