Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка чрез покупка на ултразвукови топломери за абонатни станции (АС) за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на ултразвукови топломери за абонатни станции (АС) за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД, съгласно Техническа спецификация.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 15:50:29, размер на файла: 1.79MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 15:51:32, размер на файла: 71.66kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 15:52:26, размер на файла: 214.80kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 15:52:49, размер на файла: 124.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 15:53:54, размер на файла: 584.87kB ]

Съобщение за удължаване на срок за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 16:27:58, размер на файла: 40.09kB ]

Удължаване на срок за подаване на документи
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2019 г., 16:30:09, размер на файла: 1.79MB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 15:30:13, размер на файла: 105.71kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2019 г., 16:05:17, размер на файла: 364.73kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 15 март 2019 г., 09:41:33, размер на файла: 54.43kB ]