Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка на циркулационни помпи за отоплителни инсталации за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на циркулационни помпи с мокър ротор, за работа в отоплителни инсталации с гореща вода, които се използват от „Топлофикация- Сливен” ЕАД, съгласно Техническа спецификация.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 15:40:12, размер на файла: 1.76MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 15:40:45, размер на файла: 73.13kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 15:42:29, размер на файла: 277.04kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 15:43:36, размер на файла: 123.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 15:45:41, размер на файла: 24.97kB ]

Важно съобщение за отваряне на получените оферти
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2019 г., 09:51:45, размер на файла: 25.76kB ]

Решение № 2 / 18.03.2019 г.
[ Дата на публикуване: 18 март 2019 г., 10:30:49, размер на файла: 32.83kB ]