Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка на циркулационни помпи за отоплителни инсталации за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД

Доставка на честотно управляеми циркулационни помпи с мокър ротор по 6 (шест) обособени позиции за работа във вътрешни инсталации за отопление, съгласно техническа спецификация.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 03 април 2019 г., 11:47:26, размер на файла: 1.76MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 03 април 2019 г., 11:48:31, размер на файла: 85.04kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 03 април 2019 г., 11:48:34, размер на файла: 77.40kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 03 април 2019 г., 11:49:39, размер на файла: 200.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 03 април 2019 г., 11:47:47, размер на файла: 50.38kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 23 май 2019 г., 16:00:52, размер на файла: 87.96kB ]

Договор по ОП 1
[ Дата на публикуване: 31 май 2019 г., 15:16:43, размер на файла: 407.59kB ]

Договор по ОП 2
[ Дата на публикуване: 31 май 2019 г., 15:17:48, размер на файла: 406.88kB ]

Договор по ОП 3
[ Дата на публикуване: 31 май 2019 г., 15:19:53, размер на файла: 405.20kB ]

Договор по ОП 4
[ Дата на публикуване: 31 май 2019 г., 15:20:57, размер на файла: 409.06kB ]

Договор по ОП 5
[ Дата на публикуване: 31 май 2019 г., 15:21:02, размер на файла: 413.50kB ]

Договор по ОП 6
[ Дата на публикуване: 31 май 2019 г., 15:23:05, размер на файла: 411.80kB ]