Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от "Топлофикация – Сливен" ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 16:02:25, размер на файла: 1.79MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 16:03:08, размер на файла: 69.60kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 16:03:43, размер на файла: 420.47kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 16:05:34, размер на файла: 106.00kB ]

Образец на договор
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 16:07:38, размер на файла: 50.91kB ]

Важно съобщение за отваряне на офертите
[ Дата на публикуване: 24 април 2019 г., 11:26:41, размер на файла: 27.33kB ]

Удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 30 април 2019 г., 16:30:46, размер на файла: 1.83MB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 10 юни 2019 г., 10:33:58, размер на файла: 225.44kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 12 юли 2019 г., 10:50:10, размер на файла: 444.94kB ]