Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Превоз на работници и служители на "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Извършване на превоз на работници и служители на "Топлофикация Сливен" ЕАД от различни райони на град Сливен до "Топлофикация Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут.

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 30 май 2019 г., 14:28:12, размер на файла: 3.62MB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 30 май 2019 г., 14:29:15, размер на файла: 89.92kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 30 май 2019 г., 14:29:49, размер на файла: 178.44kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 30 май 2019 г., 14:30:22, размер на файла: 119.00kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 30 май 2019 г., 14:30:55, размер на файла: 164.00kB ]

Удължаване а срок за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 16:32:09, размер на файла: 1.84MB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 19 април 2019 г., 15:45:13, размер на файла: 60.87kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 01 юни 2019 г., 16:17:16, размер на файла: 514.25kB]