Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Услуги по пещостроителни и топло изолационни работи и доставка на пещостроителни и топло изолационни материали

Услуги по пещостроителни и топло изолационни работи и Доставка на пещостроителни и изолационни материали за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

Предмета на поръчката е разделен на 4 (четири) обособени позиции:

Решение
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:21:21, размер на файла: 123.51kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:22:25, размер на файла: 12.85MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:23:28, размер на файла: 242.22kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:23:52, размер на файла: 227.50kB ]

ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:24:35, размер на файла: 80.01kB ]

Образец на договор 1
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:23:26, размер на файла: 62.62kB ]

Образец на договор 2
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:24:20, размер на файла: 63.74kB ]

Образец на договор 3
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 15:25:33, размер на файла: 62.30kB ]

Протокол за отваряне на оферти
[ Дата на публикуване: 23 юли 2019 г., 15:16:36, размер на файла: 98.45kB ]

Протокол за отваряне на техническо предложение
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:51:59, размер на файла: 222.16kB ]

Протокол за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:53:14, размер на файла: 209.94kB ]

Протокол за оценяване на офертите
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:54:03, размер на файла: 327.99kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:54:38, размер на файла: 57.19kB]

Договор ОП 1
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 13:50:31, размер на файла: 601.08kB ]

ДОГОВОР ОП2
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 10:39:49, размер на файла: 573.61kB]

Договор ОП 3
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 12:57:36, размер на файла: 654.36kB]

Договор ОП 4
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 14:18:35, размер на файла: 603.34kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 11:25:44, размер на файла: 13.83MB ]

Обявление за приключил договор
[ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 10:26:04, размер на файла: 358.01kB ]

Обявление за приключил договор
[ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 10:27:00, размер на файла: 3.65MB ]

Обявление за приключил договор
[ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 10:27:50, размер на файла: 3.67MB ]