Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка на метални изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предмета на поръчката включва доставка, чрез покупка на метални изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: арматурни мрежи, арматурни железа , ламарини, профилни тръби, поцинковани тръби, стоманени - винкели, стоманени безшевни тръби, тръби черни цолови, шини и други метални изделия съгласно техническа спецификация.

Решение
[ Дата на публикуване: 09 юли 2019 г., 15:36:26, размер на файла: 107.06kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 09 юли 2019 г., 15:36:50, размер на файла: 8.52MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 09 юли 2019 г., 15:37:23, размер на файла: 197.22kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 09 юли 2019 г., 15:37:47, размер на файла: 43.63kB ]

Електронен ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 09 юли 2019 г., 15:38:12, размер на файла: 77.76kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 09 юли 2019 г., 15:38:56, размер на файла: 159.50kB ]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 16:28:14, размер на файла: 14.50kB ]

Протокол за отваряне на оферти
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:47:30, размер на файла: 277.05kB ]

Протокол за отваряне на техническо предложение
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:48:05, размер на файла: 214.90kB ]

Протокол за отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:48:24, размер на файла: 219.48kB ]

Протокол за оценяване на офертите
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:49:45, размер на файла: 229.33kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 14:50:43, размер на файла: 37.53kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2019 г., 14:37:20, размер на файла: 838.69kB]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 08:27:31, размер на файла: 7.53MB ]

Обявление за приключил договор
[ Дата на публикуване: 16 декември 2020 г., 15:36:36, размер на файла: 3.67MB ]