Вход
IMG-LOGO

Профил на купувача

Доставка на стоманени топки за барабанно-топкова мелница за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, чрез покупка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

Решение
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:30:05, размер на файла: 106.38kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:31:10, размер на файла: 8.29MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:33:13, размер на файла: 139.78kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:35:16, размер на файла: 109.50kB ]

Образец ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:37:19, размер на файла: 81.31kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:38:24, размер на файла: 61.71kB ]