Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка на стоманени топки за барабанно-топкова мелница за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, чрез покупка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

Решение
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:30:05, размер на файла: 106.38kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:31:10, размер на файла: 8.29MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:33:13, размер на файла: 139.78kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:35:16, размер на файла: 109.50kB ]

Образец ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:37:19, размер на файла: 81.31kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 15:38:24, размер на файла: 61.71kB ]

Протокол за отваряне на оферти
[ Дата на публикуване: 03 септември 2019 г., 14:57:45, размер на файла: 289.00kB ]

СЪОБЩЕНИЕ за разяснение
[ Дата на публикуване: 04 септември 2019 г., 11:03:48, размер на файла: 351.85kB ]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
[ Дата на публикуване: 25 септември 2019 г., 10:10:34, размер на файла: 15.65kB ]

Протокол за разглеждане на техническото предложение
[ Дата на публикуване: 25 септември 2019 г., 10:42:49, размер на файла: 218.85kB ]

Протокол за разглеждане на ценовите предложения
[ Дата на публикуване: 27 септември 2019 г., 12:26:18, размер на файла: 204.15kB]

Протокол за оценка на офертите
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2019 г., 09:14:27, размер на файла: 306.17kB ]

Решение
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2019 г., 08:50:56, размер на файла: 34.83kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 28 октомври 2019 г., 15:44:39, размер на файла: 434.46kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2019 г., 08:32:54, размер на файла: 7.53MB ]

Обявление за приключил договор
[ Дата на публикуване: 17 декември 2020 г., 11:23:43, размер на файла: 3.62MB ]