Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Изработка на обиколни предпазители за барабанно-топкова мелница за нуждите на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 09:50:42, размер на файла: 1.84MB]

ОБЯВА
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 09:53:05, размер на файла: 96.36kB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 10:00:23, размер на файла: 48.20kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 11:33:16, размер на файла: 22.19kB ]

Чертежи
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 10:06:11, размер на файла: 719.24kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 10:09:46, размер на файла: 36.11kB]

Образец на договор
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2019 г., 10:10:09, размер на файла: 63.59kB ]

Удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 16:32:50, размер на файла: 1.84MB ]

ПРОТОКОЛ
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2019 г., 09:54:39, размер на файла: 82.54kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 12:16:43, размер на файла: 484.91kB ]