Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Доставка на химични реагенти за нуждите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

Решение
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г., 13:35:04, размер на файла: 4.73MB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г., 13:36:10, размер на файла: 16.75MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г., 13:38:03, размер на файла: 783.51kB]

Приложения и образци на документи
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г., 13:42:19, размер на файла: 56.17kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г., 14:04:04, размер на файла: 50.18kB ]

ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 11:12:08, размер на файла: 84.18kB ]

Съобщение за разяснение
[ Дата на публикуване: 21 октомври 2019 г., 11:12:53, размер на файла: 345.51kB]

Протокол за отваряне на офертите
[ Дата на публикуване: 21 ноември 2019 г., 15:38:10, размер на файла: 39.79kB ]

Протокол за разглеждане на техническите предложения
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2019 г., 13:37:13, размер на файла: 327.84kB ]

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2019 г., 13:47:19, размер на файла: 76.71kB]

Протокол за разглеждане на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 10 декември 2019 г., 14:34:34, размер на файла: 315.01kB ]

ПРОТОКОЛ-ДОКЛАД
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 12:32:03, размер на файла: 155.96kB ]

РЕШЕНИЕ
[ Дата на публикуване: 17 декември 2019 г., 09:50:48, размер на файла: 58.68kB ]

ДОГОВОР ОП1
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 09:43:12, размер на файла: 507.96kB ]

ДОГОВОР ОП2
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 09:43:43, размер на файла: 5.08MB ]

ДОГОВОР ОП3
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 09:48:44, размер на файла: 350.00kB ]

ДОГОВОР ОП4
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 09:48:52, размер на файла: 379.48kB ]

ДОГОВОР ОП5
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 09:49:01, размер на файла: 246.73kB ]

ДОГОВОР ОП6
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 09:45:26, размер на файла: 484.12kB ]

ДОГОВОР ОП7
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 09:50:02, размер на файла: 249.53kB ]

ДОГОВОР ОП8
[ Дата на публикуване:28 януари 2020 г., 09:50:55, размер на файла: 255.90kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 09:46:45, размер на файла: 22.59MB ]

Обявление за приключил договор ОП1
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:02:29, размер на файла: 359.95kB ]

Обявление за приключил договор ОП2
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:07:35, размер на файла: 360.14kB ]

Обявление за приключил договор ОП3
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:08:21, размер на файла: 359.66kB ]

Обявление за приключил договор ОП4
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:09:12, размер на файла: 360.45kB ]

Обявление за приключил договор ОП5
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:10:03, размер на файла: 361.03kB ]

Обявление за приключил договор ОП6
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:11:06, размер на файла: 360.73kB ]

Обявление за приключил договор ОП7
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:11:47, размер на файла: 360.17kB ]

Обявление за приключил договор ОП8
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:12:31, размер на файла: 3.60MB ]