Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Периодични доставки на електроматериали за нуждите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г., 12:08:50, размер на файла: 1.99MB ]

ОБЯВА
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г., 12:09:32, размер на файла: 111.98kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г., 12:10:27, размер на файла: 127.96kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г., 12:11:12, размер на файла: 283.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2019 г., 12:11:59, размер на файла: 52.15kB ]

ПРОТОКОЛ
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 12:04:41, размер на файла: 72.95kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2019 г., 15:24:06, размер на файла: 616.78kB ]