Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Периодични доставки на ВиК материали за нуждите на "Топлофикация-Сливен" ЕАД

ОБЯВА АОП
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 14:21:07, размер на файла: 1.98MB ]

ОБЯВА
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 14:22:06, размер на файла: 113.97kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 14:22:44, размер на файла: 81.87kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 14:23:38, размер на файла: 416.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2019 г., 14:27:29, размер на файла: 51.07kB ]

Удължаване на срока за събиране на оферти
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г., 16:35:30, размер на файла: 1.96MB ]

ПРОТОКОЛ
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2019 г., 14:00:14, размер на файла: 70.98kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 02 декември 2019 г., 10:51:07, размер на файла: 698.19kB ]