Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от потребителите на "Топлофикация Сливен" ЕАД

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 14:12:40, размер на файла: 2.10MB ]

ОБЯВА
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 14:13:55, размер на файла: 77.69kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 14:16:25, размер на файла: 42.68kB ]

ДОКУМЕНТАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 14:16:53, размер на файла: 93.44kB]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 14:17:40, размер на файла: 185.00kB ]

Проект на договор за Обособена позиция №1
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 14:18:36, размер на файла: 37.45kB ]

Проект на договор за Обособена позиция №2
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 14:19:11, размер на файла: 35.18kB ]

Проект на договор за Обособена позиция №3
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 14:19:42, размер на файла: 34.20kB ]

Удължаване на срока за събиране на оферти
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:59:47, размер на файла: 2.68MB ]

Съобщение за отваряне на оферти
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2020 г., 09:27:34, размер на файла: 76.44kB ]

ПРОТОКОЛ
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 15:11:58, размер на файла: 62.00kB ]

ДОГОВОР ОП2
[ Дата на публикуване: 06 април 2020 г., 12:20:07, размер на файла: 277.21kB ]

ДОГОВОР ОП3
[ Дата на публикуване: 06 април 2020 г., 12:20:16, размер на файла: 251.55kB ]