Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

ПОКАНА за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от потребителите на "Топлофикация Сливен " ЕАД,за Обособена позиция №1 : „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение в пунктове и с ресурси на изпълнителя, със софтуер на Изпълнителя, чрез електронни каси свързани със собствен сървър, свързан постоянно /on-line/ със сървъра на Възложителя”

ПОКАНА
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 15:27:22, размер на файла: 83.65kB ]

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 15:31:21, размер на файла: 30.68kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 15:33:12, размер на файла: 135.00kB]

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 15:45:27, размер на файла: 37.77kB ]

ПРОТОКОЛ
[ Дата на публикуване: 11 март 2020 г., 14:31:15, размер на файла: 57.81kB]

ДОГОВОР ОП1
[ Дата на публикуване: 06 април 2020 г., 12:11:10, размер на файла: 294.01kB ]