Вход
IMG-LOGO

Профил на купувача

Освобождаване на ППС „А” към депо за неопасни произвоствени отпадъци на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Решение
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:41:28, размер на файла: 119.60kB]

Обявление
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:58:45, размер на файла: 7.35MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:44:13, размер на файла: 951.85kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:45:52, размер на файла: 105.00kB ]

ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:52:46, размер на файла: 86.04kB ]

Образец на договор
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:49:18, размер на файла: 44.90kB ]