Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Освобождаване на ППС „А” към депо за неопасни произвоствени отпадъци на "Топлофикация - Сливен" ЕАД

Решение
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:41:28, размер на файла: 119.60kB]

Обявление
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:58:45, размер на файла: 7.35MB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:44:13, размер на файла: 951.85kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:45:52, размер на файла: 105.00kB ]

ЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 14:52:46, размер на файла: 86.04kB ]

Образец на договор
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 14:18:03, размер на файла: 45.24kB ]

Протокол за отваряне на офертите
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 14:18:03, размер на файла: 49.07kB ]

Протокол технически предложения
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 14:20:52, размер на файла: 92.93kB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 14:23:03, размер на файла: 459.03kB ]

Протокол ценови предложения
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 11:35:20, размер на файла: 84.86kB ]

Протокол за оценка на офертите
[ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 10:55:39, размер на файла: 206.56kB ]

РЕШЕНИЕ
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 10:23:42, размер на файла: 98.35kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 13:44:21, размер на файла: 836.40kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 15:20:51, размер на файла: 7.61MB ]

Обявление за приключил договор
[ Дата на публикуване: 02 декември 2021 г., 16:05:29, размер на файла: 3.67MB ]